Bli med opp i våre flotte sykkelløyper

Vil du se sykkelkart på din telefon ?

Klikk på denne linken

1. Grønn 1

Veldig enkel og brei rute med fantastisk utsikt inn mot fjellet. Kan sykles begge veier som alternativ til gang- og sykkelveien langs FV51. 

Hele sykkelkartet

I linken under kan du få opp hele kartet i et eget vindu så du kan printe det ut eller laste det ned.

Du kan laste ned hele kartet her

2. Garlirunden

Perfekt start for de nyeste på terrengsykkel eller bare moro og kos i doseringerne og på kulene for de litt viderekomne. Kanskje Norges vakreste terrengsykkeltilbud for begynneren? 3,6 km med doseringer, kuler og broer.

Garli circuit. The perfect start for the freshest beginners on a mountain bike or for just having fun and to enjoy the berms and rollers for the more experienced. It may be Norway’s most beautiful beginner’s trail. 4 km of rollers, bridges and berms.

3. Grønnekinkampen

Fin naturlig sti bortetter fjellpartiet med flott utsikt over området. Vær oppmerksom på Crux ved bekken nesten helt i bunn. A nice natural trail over the mountain with a great view over the surroundings. Be aware of the Crux close to the stream in the lower hillside.

5. Funduro-løype

Morsom teknisk sti nedover som kan sykles igjen og igjen når heisen kjører. Slår du Strava-rekorden som står? De vanskeligste partier kan velges bort. Funduro trail. This is a fun technical trail which can be cycled many times over by using the chair lift. Can you beat the Strava record? The most difficult parts can be avoided.

6. Blå flyt

Morsom bygd løype nedover i heisområdet. Massevis av doseringer, kuler og hopp! Bare å gi gass og ta heisen opp igjen. Lurt å ta en rolig oppvarmingsrunde først. A fun built downhill trail in the alpine slope. Lots of rollers, bridges and berms. Just let loose and use the lift to get back up. Cycle a calm warm up round first to get to know the trail.

7. 80/20-løype

Sti fra toppen av Knausen til sentrum som ble brukt til den nasjonale enduro-liga, 80/20-serien, sitt ritt på Beitostølen i 2019. Mest nedover, men også bortover og litt oppover. Blitt pusset opp i løpet av 2020. This trail from the top of Knausen to the centre of Beitostølen was used in 2019 during the national enduro league, the 80/20 series, in Beitostølen. Mostly downhill, but includes flat sections and also some climbs. It is getting restored during 2020.

8 Tutjern alternativ

8. Morsom og utfordrende alternativ til Tutjernkampen. Masse små crux underveis. Klarer du den uten å sette fot i bakken? Vær oppmerksom på turgående og vis hensyn. A fun and challenging alternative to Tutjernkampen. Lots of small cruxes as you go. Can you do it without dabbing the ground? Be considerate towards hikers.

9. Tutjernkampen-Synberget

Flott høyfjellsykling som går opp og ned og til slutt ender opp i bjørkeskogen. Masse stein og forskjellige linjer.
Vær oppmerksom på turgående og vis hensyn. Great alpine mountain biking above the tree line which ends up in the birch forest. Lots of rocks and different lines. Be considerate towards hikers.

10. Fremsida av Knausen

Bratt og teknisk naturlig sti. Morsom og utfordrende. Ferdigstilt høsten 2020. 10. Front side of Knausen. Steep and technical trail with lots of cruxes. Will be finished be the autumn of 2020.

Kjøreregler / Code of conduct

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere og hester. / Be considerate and courteous when meeting hikers.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere. / Hikers always have the right of way.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier. / Reduce

your speed and don’t be a hazard or an impediment for others, especially along trails that invite to speed cycling or at parts with limited visibility ahead.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti. / Slow down to walking speed in sufficient time before meeting others on a narrow trail. 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen. / Don’t create new nature trails. Dismount if you don’t have the

necessary skills to master the obstacle ahead.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør. / Avoid cycling on vulnerable trails exposed to erosion, especially after rainfall. 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer. / Don’t expand the trail by cycling around puddles, bog holes or hurdles.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor. / Carry your bike through muddy sections to avoid leaving deep tracks.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker. / Don’t lock your rear wheel in steep downhill runs.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett. / If two cyclists meet in a hill, the one cycling upwards has the right of way.