Tilgjengelighetsguide

Er Beitostølen egnet for meg? Vi har samlet informasjon vi håper kan være til nytte for deg når du planlegger ditt besøk til Beitostølen. Målet er å gjøre ditt opphold hos oss både gjennomførbart, behagelig, praktisk og funksjonelt.

En destinasjon tilgjengelig for alle

Reiselivet bør være tilgjengelig  for alle, uavhengig alder, livsfase, funksjonsevne og forutsetninger.

Beitostølen har en lang tradisjon med tilrettelegging siden  Erling Stordahl etablerte Beitostølen Helsessportssenteret (BHSS) og Ridderrennet. 

I dag er Beitostølen en modern og kompakt destinasjon med et bredt utvalg av opplevelsestilbud. Destinasjonen bygger på verdiene om likeverdig tilgang for alle. Selv om vi ikke er helt i mål med en fult tilrettelagt Beitostølen, jobber vi for å få realisert vår visjon om å bli den best tilrettelagte destinasjon i Norge. 

Hvordan bruke denne guiden

Målet med guiden er å gjøre det enklere for deg å planlegge ditt besøk til Beitostølen.  Guiden er delt i seksjoner, for bedre navigering.

På hjemmesidene finner du informasjon om aktiviteter og arrangementer. Klikk på rullestol symbolet for å vite hvordan hver enkelte aktivitet og arrangement er tilrettelagt. 

En omfattende kartleggingsarbeid pågår for å sikre at alt informasjon er så relevant og nøyaktig som mulig. 

1. Før ankomst - planlegg ditt besøk

Førerhunder

Førerhunder er velkomne i alle butikker, spisesteder, og hoteller på Beitostølen.

Ledsagere

Ledsagere med ledsagerbevis deltar gratis på følgende aktiviteter og arrangementer på Beitostølen:

- Skiheis

- Trollrock festival 

- Beitosprinten, World Cup og andre arrangementer på Skistadion.

Rullestol og tilpasset aktivitetsutstyr

Vi har lang erfaring med tilrettelegging for gjester med ulike funksjonsnedsettelser. Beitostølen Helsessportssenter har en stor lager med aktivitetshjelpemidler de gjerne stiller til disposisjon ved behov. 

Ta kontakt med Viljar Aasen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Enkleste måte å reise til Beitostølen er med bil eller buss. Vi anbefaler buss så lenge det er mulig som den mest bærekraftige måte å reise til Beitostølen.

JVB er det lokale transportselskap og de opererer ekspressrute mellom Oslo-Fagernes-Beitostølen (og videre til Bygdin og Gjendesheim i sommer halvåret)

De opererer også Øst-Vestekspressen  fra Bergen, og fra  Lillehammer/ Gjøvik. 

Alle ekspressbussene har rullestolheis og er universelt utformet for alle med nedsatt funksjonsevne iht. offentlige krav til buss i rute.

For mer informasjon om tilrettelegging på bussen, se NOR-WAY Bussekspress sine nettsider

 

Det er viktig å bestille billett på forhånd for å sikre seg plass, spesielt dersom man reiser med rullestol, siden antall tilrettelagte plasser til rullestol er begrenset. 

HC-Parkering
Korttidsparkering (inntil 2 timer) finnes ved de fleste butikker på Beitostølen (SPAR-huset, Kiwi, Sporten, COOP og torget utenfor velkomstsenteret).

Mulighet for lengre parkering i området bak bussholdeplassen i sentrum eller ved Radisson Blu Resort. Herfra er det lett tilgang til hele sentrum. Det er ingen nivåforskjeller inn til hotellet. 

HC-parkering sør for Peppes Pizza bygget. 

På kartet her under finner du oversikt over alle HC parkeringsplassene på Beitostølen og omregn. 

Velkomstsenteret
Utenfor Velkomstsenteret  finnes det benker og bord (sommerstid). Det er ingen nivåforskjeller i bygget. Inne finnes det hvileområder. 

HC- toaletter 
I samme bygning til høyre for Velkomstsenteret (Lodge 900-bygget), finnes det offentlige tilrettelagte toaletter i 1. etasje. 

I gaten mellom Lodge bygget og Riddertunet.  Ta heisen opp til andre etasje i Lodge bygget og gå ut på gateplan. Du finner toalettene til venstre.

I Kiwi, Spar og Coop butikkene.

Komme seg rundt
Beitostølen har et kompakt sentrum med én hovedvei og korte avstander mellom overnattingssteder, butikker, restauranter og aktiviteter.

Sentrum har gangveier og fortau uten mye stigning og tilgang på innendørs- og utendørs parkering. Gangveiene i sentrum har naturlig avgrensing som fungerer som ledende hjelp, men det mangler trygg sammenhengende gangadkomst utenfor Spar butikken, ved de større parkeringsområdene og ved overganger over hovedveien. Adkomsten til de ulike butikkene, restaurantene og hotellene er relativt flat og det finnes HC-parkeringer i nærheten. 

Det finnes to heiser som gir tilgang til den øvre siden av sentrum med skiheis, Jotunstogo, Intersport og Lodge 900. Den ene heisen er rett til høyre for hovedinngangen til Velkomstssenteret. Den andre er i SPAR-bygget. Gå inn via parkeringen til høyre og inn i Spar, eller inn via hoveddøra til Spar, rett gjennom og til høyre. 

Vi jobber fortløpende for å forbedre Beitostølen og gjøre det til et mer tilrettelagt sted. Det er planer for oppgraderinger som ivaretar sikkerheten, hindrer uhell og sikrer god fremkommelighet i området. Blant manglene som skal utbedres er at noen av HC-parkeringsplassene skal gjøres bredere, det skal bli mer oversiktlig plassering av skilt/informasjon og tryggere atkomst for svaksynte. Har du flere ideer til forbedringer, tips oss gjerne. 

Tilrettelagt gangvei

Hele Beitostølens sentrum er asfaltert. Det er lett å komme seg rundt med rullende utstyr sommerhalvåret. Vinterstid kan det til tider være vanskelig enkelte steder pga store snømengder. 

Det finnes gangvei fra Myhre Gard, sør for Beitostølen og opp til Garli. Hele strekningen er 8 km lang

Gangveien fra Beitostølen sentrum ned til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er tydelig markert med visuell og taktil avgrensning som gjør det enkelt å kunne orientere seg. Langs gangveiene er det plassert sittebenker.

Fra sentrum til Garli er veien ca. 5,1 km lang med noen brattere partier, total stigning er 206 meter. 

Fra Garli får du sommerstid tilgang til en tilrettelagt fjellsti som er ca. 2 km lang. Denne er tilgjengelig med rullestol og barnevogn og  det er også et par hyggelige rasteplasser i enden av stien og benker underveis. 

Sitteplasser og ly
Det er godt med sitteplasser langs gangvegen på Beitostølen. I Velkomstsenteret finner du sitteplasser og ly.

Utenfor Jotunstogo (på andre plan, tilgang med heis) er det også sitteplasser ute. Disse er møbler i kontrastfarge. 

Tilbakemelding

Vi ønsker å høre hvordan det gikk med besøket ditt. Hva som fungerte bra og hva som kan bli bedre. Setter stor pris på dine tilbakemeldinger.

Har du forslag til forbedring, send oss en e-post.

 

Beitostølen Turistkontoret:

Tel. 61359410 E-post: info@visitvaldres.no

Legekontoret i Øystre Slidre:

Tel. 61352900. Øyeblikkelig hjelp: 61352920. Dersom liv og helse står i fare: 113

VLMS (Valdres Lokalmedisinske Senter): 

116117 (Legevakt)

Beitostølen Helsessportssenter:

Kontaktperson: Viljar Aasen

Tips og emner

På kartet kan du se stier og veier som er tilrettelagt for rullestol, barnevogn og lignende kjøretøy. Vi har også lagt inn HC parkering og WC som punkter i kartet

Tracks

Markører

Annet

Kartgrunnlag fra kartverket.no
© OpenStreetMap contributors